KỸ NĂNG TỔ CHỨC CỦA TRẺ
Tổ chức là gì?Tổ chức liên quan đến khả năng thiết lập những gì mình muốn làm, biết bắt đầu nhiệm vụ từ đâu, hiểu trình tự thực hiện nó (bao gồm cả việc tập hợp các tài liệu cần thiết), giải quyết vấn đề trong trường hợp có thách thức và khả năng kiên...
Đọc tiếp
HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
Sự phát triển của trẻ là chuỗi những thay đổi về thể chất, ngôn ngữ, suy nghĩ và cảm xúc xảy ra ở trẻ từ khi sinh ra cho đến khi bắt đầu trưởng thành. Trong quá trình này, trẻ từ sự phụ thuộc vào cha mẹ/người giám hộ cho đến sự tự lập. Sự phát...
Đọc tiếp
MỐI QUAN HỆ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
Bồi dưỡng và vun đắp các mối quan hệ luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Điều này không chỉ hình thành quan điểm của trẻ, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện cho con.Khi trẻ thể hiện cảm xúc bản thân: khóc, cười, hờn, giận… và được vỗ...
Đọc tiếp
NUÔI DƯỠNG SỰ SÁNG TẠO Ở TRẺ CÓ KHÓ?
Sáng tạo là một phần quan trọng trong sự phát triển của trẻ thơ. Nó cho phép trẻ giải quyết các vấn đề, khám phá những tài năng tiềm ẩn và thể hiện bản thân theo những cách độc đáo. Việc sử dụng các “phương tiện” sáng tạo còn mở ra cơ hội cho cả...
Đọc tiếp