Ngày 9 tháng 10, sự kiện ra mắt CHIẾN QUAY HỢP THỂ khu vực phía Nam đã diễn ra tại nhà sách FAHASA Tân Định