LiveSpo

Dự án: Biệt đội siêu lợi khuẩn NaCoPe
Khách hàng: LiveSpo Pharma
Dịch vụ: 
  • Thiết kế mascot 2D & 3D
  • Tư vấn chiến lược marketing tổng thể 2023
  • Xây dựng và & quản trị fanpage LiveSpo Kids
  • Chiến dịch School Tour 2023
  • Chiến dịch Activation điểm bán 2023
1. Thiết kế mascot 2D & 3D