ansinh

Sự kiện

Thông báo hoạt động hành trình ma quái teambuilding

Thông báo :
Công ty An sinh tạm nghỉ 3 ngày để tham gia hoạt động teambuilding bắt đầu từ ngày 3/10/2017 đến hết ngày 5/10/2017.
Ngày thứ 2 công ty sẽ quay trở lại hoạt động Bình thường