T3.2013

Thành lập công ty

Thành lập công ty

2004

Đại lý chính thức của HP

Đại lý chính thức của HP

2007  

Tổng đại lý phân khối duy nhất mực in Samsung

Tổng đại lý phân khối duy nhất mực in Samsung

2009

Phân phối đồ dùng học tập

Phân phối đồ dùng học tập

2010  

Hình thành chuỗi bán lẻ Annstore

Hình thành chuỗi bán lẻ Annstore

2011

Dự án Robo trái cây và Anh hùng trái đất

Dự án "Robo trái cây" và "Anh hùng trái đất"

2012  

Dự án chiến cơ siêu hạng

Dự án "chiến cơ siêu hạng"

2013

Dự án Vòng quay vô cực sân chơi Đấu trường vô cực và chương trình Chính là tôi

Dự án "Vòng quay vô cực" sân chơi "Đấu trường vô cực" và chương trình "Chính là tôi"

2015  

Rock da Mood

Rock da Mood

T7.2018

On in One

On in One

T10.2018

Cá Mới

Cá Mới